Thought Leader

Tăng Gia
Hải Lam

Managing Director
★ Buzzmetrics

ĐĂNG KÝ
NGAY

Đôi nét về Tăng Gia Hải Lam

Tăng Gia Hải Lam đảm nhiệm vị trí Vice President tại YouNet Group - tổ hợp công nghệ mạng xã hội ứng dụng trong bán hàng, tiếp thị và vận hành.

Anh Lam có đa dạng kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và quảng cáo số qua các công ty Việt Nam và nước ngoài.

Anh cũng tham gia giảng dạy ở học viện AIM Academy và các hoạt động hướng nghiệp sinh viên Đại học RMIT & Đại học Kinh Tế Tp.HCM.

Đôi nét về
Tăng Gia Hải Lam

Tăng Gia Hải Lam đảm nhiệm vị trí Vice President tại YouNet Group - tổ hợp công nghệ mạng xã hội ứng dụng trong bán hàng, tiếp thị và vận hành.

Anh Lam có đa dạng kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và quảng cáo số qua các công ty Việt Nam và nước ngoài.

Anh cũng tham gia giảng dạy ở học viện AIM Academy và các hoạt động hướng nghiệp sinh viên Đại học RMIT & Đại học Kinh Tế Tp.HCM

Các dấu mốc trong sự nghiệp

2009

 Tham gia Leo Burnett Vietnam

Trưởng phòng dịch vụ khách hàng tại Climax

2012

Giám đốc điều hành Buzzmetrics

2018

Phó giám đốc Buzzmetrics

2017

2021

Phó tổng giám đốc phụ trách Nghiên cứu thị trường và truyền thông tại YouNet Group

Các dấu mốc trong sự nghiệp

2009

 Tham gia Leo Burnett Vietnam

Trưởng phòng dịch vụ khách hàng tại Climax

2012

Giám đốc điều hành Buzzmetrics

2018

Phó giám đốc Buzzmetrics

2017

2021

Phó tổng giám đốc phụ trách Nghiên cứu thị trường và truyền thông tại YouNet Group

Quyền lợi khi đăng ký

Nhận những thông tin, kiến thức từ Tăng Gia Hải Lam

Newsletter chia sẻ kiến thức hữu ích hằng tuần.

Lắng nghe các chia sẻ nổi bật thông qua sự kiện

Khám phá tiềm năng bản thân, cập nhật các ứng dụng, kiến thức trong ngành.

Cơ hội nghề nghiệp

Làm việc cùng Tăng Gia Hải Lam và Buzzmetrics.

Quyền lợi khi đăng ký

Nhận những thông tin, kiến thức từ Tăng Gia Hải Lam

Newsletter chia sẻ kiến thức hữu ích hằng tuần.

Lắng nghe các chia sẻ nổi bật thông qua sự kiện

Khám phá tiềm năng bản thân, cập nhật các ứng dụng, kiến thức trong ngành.

Cơ hội nghề nghiệp

Làm việc cùng Tăng Gia Hải Lam và Buzzmetrics.

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký
theo dõi

(*)Bấm đăng ký đồng nghĩa với việc bạn đồng ý nhận các emails hàng tuần từ các Thought Leaders gửi bởi cộng đồng Digikigai. Xem thêm cam kết bảo mật của chúng tôi

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký theo dõi

(*)Bấm đăng ký đồng nghĩa với việc bạn đồng ý nhận các emails hàng tuần từ các Thought Leaders gửi bởi cộng đồng Digikigai. Xem thêm cam kết bảo mật của chúng tôi

Báo chí nói gì về
Tăng Gia Hải Lam

Scan để tham gia Telegram Digikigai:

Cộng đồng Digital Intergrators

Xem thêm

"Mình không phải là người xuất sắc nhưng là người hạnh phúc"

Xem thêm

'Lương nghìn đô không có nghĩa là ngừng cố gắng'

Xem thêm

Ông Tăng Gia Hải Lam được bổ nhiệm làm Managing Director tại Buzzmetrics.

Xem thêm

Hãy trở thành người dẫn dắt, dù ở cấp độ nào

Báo chí nói gì về
Tăng Gia Hải Lam

Scan để tham gia Telegram Digikigai:

Cộng đồng Digital Intergrators